Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Sistemul de conturi in evidenta contabila a fluxurilor de imobilizari corporale


Sistemul de conturi in evidenta contabila a fluxurilor de imobilizari corporaleContabilitatea sintetica a existentei imobilizarilor corporale se organizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi :

212 Constructii

213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133 Mijloace de transport

2134 Animale si plantatii

214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.


Din punct de vedere al continutului economic, sunt conturi de active imobilizate din grupa imobilizarilor corporale, iar dupa functia lor contabila sunt conturi de activ.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate prin creditul contului 404 „Furnizori de imobilizari”; realizate din productie proprie prin creditul contului 722 „Venituri din productia de imobilizari corporale”; aduse ca aport de catre actionari si asociati prin creditul contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”; sau primite ca donatii cu titlul gratuit prin creditul contului 131 „Subventii pentru investitii”, cu valoarea imobilizarilor corporale in curs, terminate, receptionate si puse in functiune” prin creditul contului 231 „Imobilizari corporale in curs”; valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului prin creditul contului 281 „Amortizari privind imobilizari corporale”; valoarea cresterii rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale prin creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare”; valoarea imobilizarilor corporale primite in regim de leasing financiar prin creditul contului 167 „Alte imprumuturi si datorii assimilate”; debit contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate cu valoarea taxelor vamale platite”.

Se crediteaza cu valoarea de intrare a imobilizarilor corporale complet amortizate, scoase din functiune sau vandute prin debitul contului 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale”; cu valoarea de intrare a imobilizarilor corporale incomplet amortizate, scoase prin functiune prin debitul conturilor 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” cu valoarea amortizarii si a contului 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” cu valoarea neamortizata; cu valoarea de intrare a imobilizarilor corporale vandute, incomplet amortizat prin creditul contului 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” (cu valoarea amortizarii) si a contului 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” prin debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare” cu valoarea descresterii de rezultate; valoarea imobilizarilor corporale aportate si retrase prin debitul contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”, valoarea imobilizarilor corporale distruse de calamitati prin debitul contului 671 „Cheltuielile privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”; valoarea constructiilor cedate in regim de leasing prin debitul contului 267 „Creante imobilizate'; valoarea imobilizarilor corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale prin debitul conturilor : 261 „Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului”; 262 „Titluri de participare detinute la societati din afara grupului”; 263 „Imobilizari financiare sub forma de interese de participare”.

Soldul debitor exprima valoarea imobilizarilor corporale existente in gestiune.

Operatiile privitoare la conturile 212 - 214 reflectate in contabilitatea sintetica, se prezinta schematic astfel :

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

215 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”.


Catalogul cuprinde informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare:

Codul de clasificare

Denumirea grupei, a subgrupei, clasei si a familiei imobilizarilor corporale amortizabile

Durata normala medie de functionare in ani

De exemplu:

Pentru a gasi durata normala de functionare a unei gari se va cauta in clasificare


Grupa 2 =. Constructii

Subgrupa 2.3 = Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii

Clasa 2.3.1 = Cladiri pentru transporturi: autogari, gari.

Astfel la codul 2.3.1 vom gasi o durata normala de functionare de 40 de ani. In acest caz gara este definita drept o cladire.

Pentru evitarea confuziilor se precizeaza ca o cladire reprezinta o constructie sub forma de incinta inchisa, in care desfasoara o activitate umana: de locuire, de productie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicatii.

Daca pe parcursul vietii activului agentului economic constata ca durata de functionare normala conform catalogului nu este adecvata, atunci aceasta se va putea corecta la sfarsit de an pe baza unei analize pertinente, cu aprobarea consiliului de administratie.

Astfel durata de functionare normala se poate prelungi cu pana la 20% fata de durata prevazuta in catalog, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli ulterioare privind activul, care au condus la imbunatatirea parametrilor fata de valorile initiale, sau ca urmare a unei politici eficiente de intretinere si de reparatii, adoptata de agentul economic care poate asigura o durata mai mare de functionare rentabila, cu venituri mai mari decat cheltuielile de exploatare.

De asemenea, durata de functionare normala se poate reduce cu pana la 20% fata de durata prevazuta in structura pietei impun acest lucru.

Mentinerea in continuare in functionarea imobilizarilor corporale care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa durata de functionare normala, majorata cu maximum 20% se va face numai pe baza avizului organismelor nationale de atestare competente.

La intrarea in patrimoniu, imobilizarile corporale trebuie identificate ca obiecte de evidenta stabilind, cumulativ, momentele-etape de parcurs :

Incadrarea in subdiviziunile de clasificare ce decurg din compararea denumirii
activelor corporale din catalog cu caracteristicile constructive si functionale ale
acestuia si cu destinatia in activitatea curenta a unitatii;

Codul de clasificare exprimat prin cifre in trepte;

Stabilirea duratei normale de functionare (utilizare) in ani, care se calculeaza de la
inceputul lunii urmatoare celei de intrare in patrimoniu;


Numarul de inventar atribuit din partida corespunzatoare a registrului numerelor de
inventar.

Numarul de inventar este un element accesoriu de evidenta, specific numai imobilizarilor corporale. Acesta permite identificarea pe teren obiectelor de evidenta, intrucat se inscrie distinct pe fiecare imobilizari corporale, inclusiv pe componentele acestuia. Pentru restabilirea numerelor de inventar, unitatea deschide documentul de evidenta « Registrul numerelor de inventar » in care se deschid partizi cuprinzand serii de numere pentru fiecare grupa de imobilizari corporale, astfel:


Partida de evidenta se deschide pe serii de numere in care prima cifra trebuie sa corespunda grupei de imobilizari corporale. Marimea numarului de inventar se fixeaza astfel incat sa poata cuprinde toate obiectele de evidenta din patrimoniu in aceasta serie. Astfel, seria de numere poate fi formata din 3 - 6 cifre. Pentru a preveni eventuale surprize, numarul de inventar trebuie sa fie format din atatea cifre incat sa poata cuprinde in seria rezervata intreaga materie contabila specifica fiecarei grupe.

Aceste numere raman atribuite chiar daca mijlocul fix este scos din patrimoniu. Modificarea numerelor de inventar se face numai dupa renumerotarea tuturor imobilizarilor corporale cu prilejul unei inventarieri generale si totale.

Codul de clasificare se afla in dependenta directa de cunoasterea continutului caracteristicilor potrivit unor criterii unanim acceptate.


Grupa 2 „Constructii”


Fac parte din aceasta grupa si constituie obiect de evidenta, fiecare constructie delimitata spatial si caracterizeaza printr-o anumita destinatie functionala.

In cazul unei constructii cu mai multe destinatii functionale, care nu pot fi delimitate intre ele, intreaga constructie se considera un obiect de evidenta si se incadreaza in grupa cladirilor corespunzatoare destinatiei functionale cu ponderea cea mai mare.

In componenta constructiei, (in afara elementelor sale principale de constructie fundatie, pereti, plansee, acoperis) intra si toate celelalte elemente care alcatuiesc un tot unic impreuna cu cladirea propriu-zisa si care concura la realizarea functiei pentru care a fost construita, si anume :

 1. Scari, terase si alte elemente de constructie propriu-zise;
 2. Instalatii interioare electrice de iluminat;
 3. Instalatii interioare sanitare (apa si canalizare);

Nota : instalatiile interioare sanitare care deservesc procesul tehnologic se include in grupa conductelor tehnologice

 1. Instalatii interioare de incalzire inclusiv centrala termica, daca este situata in
  interiorul cladirii si satisface numai nevoile functionale ale acesteia, fara a deservi
 2. si procesul tehnologic sau alte cladiri;
 3. Instalatii interioare de gaze (exclusiv cele tehnologice);

g.     Instalatii interioare de ventilatie si conditionare a aerului, cu toate utilajele ce
deservesc aceste instalatii, la cladirile de locuit social-culturale si administrative;

h.     Nota : instalatiile interioare de ventilatie si conditionare a aerului la celelalte cladiri se considera instalatii tehnologice.

i.       Instalatii interioare de curenti slabi (telefon, radio, semnalizari) care nu sunt
determinate de procesul tehnologic;

j.       Ascensoare destinate transportului de persoane.


Observatii generale cu privire la cladiri:

Echipamentul tehnic al centralelor telefonice, inclusiv aparatajului, nu intra in
componenta cladirii, chiar daca sunt situate in interiorul acesteia.

Instalatii sanitare (apa si canalizare) de incalzire si gaze se include in componenta
cladirii incepand de la bransament caminul de racord).

Instalatiile electrice, de telefoane, semnalizare, radio, TV si altele se include in
componenta cladirii incepand de la cofret sau de la tablourile terminale ale
cablurilor.

Bransamentele, racordurile, caminele de racord, coloanele de cofret pana
la contoare, tablourile terminale si contoarele apartinand furnizorilor de apa, gaze si
energie nu fac parte din cladire si constituie obiecte de evidenta distincte.

Fundatiile si esafodajele de sustinere care servesc la amplasarea diferitelor masini si
utilaje si care sunt situate in interiorul cladirii nu intra in componenta acesteia si a
masinilor respective, cu exceptia fundatiilor care constituie parte integrata a cladirii
propriu-zise ca pardoseli sau plansee.

„Constructiile speciale” sunt acele obiecte de constructii care nu indeplinesc caracteristicile de cladiri si care au drept scop crearea conditiilor pentru desfasurarea proceselor de productie, comert sau servicii ori pentru activitatea institutiilor.

In categoria „Constructii speciale” se include :

Piste si platforme exterioare, sonde, platforme de foraj marin, terenuri de extractie
miniera, centrale hidroelectrice, centre termoelectrice, centrale nucleare, cai de
rulare, rampe de incarcare-descarcare, puturi, cosuri de fum, turnuri de racire, etc.
(industriale);

Helestee, iazuri, bazine, ecluze si ascensoare, constructii si imprejmuiri pentru
cresterea animalelor si pasarilor, sere, solarii, padocuri etc. (agricole);

Baraje, diguri, lacuri artificiale etc. (hidro);

Cai ferate, linii de tramvaie, alei, drumuri, autostrazi cu accesoriile trotuare,(borne,
parcaje, parapeti, marcaje, semne de circulatie); prispe pentru aeroporturi; cheiuri si
estacade pentru acostarea navelor, docuri uscate, canale pentru navigatie, funiculare,
poduri, viaducte, apeducte;

 • Tuneluri, cabine etc.(transporturi si telecomunicatii);

Depozite, rampe, silozuri, patule, budane, ghetarii etc. (depozitare-comert);

Retele de alimentare sau iluminat si de forta (energie electrica);

Puturi sapate sau forate, prize de apa, conducte pentru canalizare, castele de apa,
statii de pompare a apei etc. (alimentare cu apa, canalizare, imbunatatiri funciare);

Conducte de termoficare, conductele bransamente pentru gaze, conducte
tehnologice din constructii (transport lichide, gaze etc);

Imprejmuiri, WC, panouri de afisaj si reclama, bai publice si baze de tratament,
centrale si puncte termice (alte constructii speciale).

Obiecte de evidenta de natura constructiilor cu aceasta folosinta „Constructii speciale” il constituie fiecare constructie distincta dotata cu toate elementele necesare indeplinirii functiei pentru care este destinata.

De exemplu :

 • Estacada pentru acostarea navelor cuprinde fundatia stalpii de reazem,
  suprastructura, etrierii liniei de estacada, balustrada de protectie etc.
 • Podul cuprinde infrastructura, suprastructura, aparatele de reazem, calea de pod,
  trotuarul, balustrada de protectie etc.
 • Drumul cuprinde terasamentele cu consolidarile, imbracamintea si amenajarile
  drumului, precum si aparatorile, coborarile, deversoarele, santurile de scurgere,
  podurile cu deschideri pana la 10 m, trotuarele cu bordurile respective;
 • Rezervorul de depozitare cuprinde fundatia, rezervorul propriu-zis, izolatia,
  armaturile, dispozitivele de alimentare si evacuare, dispozitivele de vizitare, curatire,
 • incalzire etc.
 • Conducte tehnologice sunt acele conducte din interiorul unitatii care fac legatura intre masinile producatoare de energie sau reteaua exterioara de transport a energiei si utilajele de lucru precum si conductele care fac legatura intre diferitele utilaje de lucru.

Constructiile speciale continue si de mare lungime, liniile ferate, liniile telefonice, liniile de transport a energiei electrice, conductele magistrale, retele de distributie, etc. se delimiteaza ca obiecte de evidenta in functie de partea detinuta de unitatile care le au in administrare operativa, pe trasee.


Grupa 3. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii Subgrupa 1. Echipamente tehnologice (Masini, utilaje si instalatii de lucru)


Prin Echipamente tehnologice (Masini, utilaje si instalatii de lucru ), se inteleg acele mijloace de munca care actioneaza direct (mecanic, termic, chimic) asupra obiectelor muncii si le modifica insusirile materiale (caracteristicile fizice, chimice, etc).

In grupa Echipamente tehnologice (Masini, utilaje si instalatii de lucru), obiect de evidenta se considera orice masina, aparat, agregat si instalatii cu toate dispozitivele, accesoriile, motoarele, aparatele de control si masurare, imprejmuirea individuala si fundatia (daca au fundatie proprie).

Pentru instalatiile complexe (din industria chimica, de prelucrare a titeiului, industria siderurgica etc), obiect de evidenta il constituie fiecare agregat sau utilaj de pe ultima treapta a clasificarii (subclasa, familia sau conditiile speciale de exploatare).


Subgrupa 2. Aparate si instalatii, control si reglare


Prin „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare” se inteleg acele aparate si instalatii care in mod independent se folosesc pentru operatiuni de masurare, incercari tehnologice, reglare si comanda automata, analize, probe de laborator.

Din grupa „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare” fac parte : Aparate si instalatii de masurarea marimilor geometrice, mecanice si acustice :

Marimi geometrice

Lungime : rigle, rulete, panglici, fire, mire, compase, sublere, micrometre, telemetre,

Arie (planimetre. determinari de puncte);

Volum (capacitate) baloane cotate, cilindri gradati, pahare cotate, dozatoare volmetrice - de exemplu pentru carburanti etc;

Unghiuri: echere, raportoare, busole, nivele pentru nivelment, goniometre, teodolite, sextante, tachimetre.

Marimi mecanice

Masa: greutatea etalon, balante (simple, compuse, normale, semiautomate si automate), bascule (zecimale, romane);

Forta: dinamometre;

Presiuni: manometre, vacuummetre, barometre;

Debit si cantitate de fluide : debit metru, contoare de volum pentru gaze si lichide.

Marimi acustice: fenometre, microfoane, surse de zgomot, tuburi acustice, sonometre etc.

Aparate si instalatii pentru masurarea timpului, frecventei si marimilor cinematice :

Masurarea timpului: orologii cu cuart, pendule, ceasornice, cronometre, cronograf;

Masurarea frecventei : etaloane de frecventa, frecventmetre;

Masurarea vitezei si acceleratiei: vitezometre, anemometre, anemografe, stroboscoape;

Aparate de numarat rotatii, impulsuri.

Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice, electromagnetice si radiometrice :

Masurarea intensitatii curentului electric: ampermetre, miliampermetre, microampermetre etc;

Masurarea tensiunii electrice : voltmetre etc;

Masurarea puterii electrice : wattmetru etc;

Masurarea energiei electrice : contoare de energie electrica, etc;

Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si fotometrice.

Marimi termice: termometre, termocupluri, lampi de temperatura, pirometre, calorimetre.

Marimi fotometrice: lampi etalon de intensitate luminoasa, bancuri fotometrice, fotometre, aparate pentru masurarea culorii.

Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice de material, de structura si de compozitie.

Aparate pentru masurarea densitatii; aparate pentru masurarea densitatii solidelor si
lichidelor (alcoolmetru, zaharimetre etc).

Aparate si instalatii pentru incercarea materialelor, elementelor si produselor:
dilatometre, refractometre; polarimetre, calorimetre, aparate de conditionare, higrometre, pH-metre (aparate pentru masurarea activitatii ionilor de hidrogen), masini pentru incercari la tractiune, fluaj, soc, defectoscoape, duroscoape.

Utilaje si accesorii de laborator.

Aparate optice de vizare si examinare (microscoape, spectoscoape, cuptoare,
autoclave), aparate si instalatii termice, acustice, electrice (acumulatoare, transformatoare, stabilizatoare, redresoare), etc.

Instalatii pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice pentru semnalizare si telemasurare (instalatii de comanda si reglare automata si semiautomata de procese tehnologice, statii meteorologice, statii meteorologice automate, radiosonde, radare meteorologice, etc).

Calculatoare electronice si echipamente periferice.

In grupa 3 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare” se considera obiect de evidenta distinct fiecare aparat pentru masurarea tuturor felurilor de masini, pentru incercarile tehnologice si controlul produselor, fiecare aparat sau instalatie de comanda a unor procese tehnologice si de lucru, fiecare instalatie de laborator daca nu constituie parte componenta a unui utilaj.


Subgrupa 3. Mijloace de transport


Prin „mijloace de transport” se inteleg acele mijloace de munca care prin miscarea lor indeplinesc functia de deplasare in spatiu a bunurilor si a persoanelor.

Din cadrul grupei „mijloace de transport' fac parte :

Mijloace de transport feroviar: locomotivele, vagoane de marfa si calatori, vagonete pentru transport de marfa subteran.

Mijloace de transport auto: autoturisme, microbuze, motociclete, biciclete, autocamioane, autofurgonete, autocisterne, motociclete si triciclete pentru transportul de marfuri, autotrailere,etc.

Mijloace de transport naval : nave maritime de calatori, remorchere, doc plutitor, nave fluviale, feriboturi, bacuri de trecere, barci de agrement, barci pescaresti.

Mijloace de transport aerian: avioane pentru transport de calatori, marfuri, elicoptere, avioane cu destinatie speciala (lucrari agrosilvice, sanitare etc).

Mijloace pentru transportul urban de calatori: mijloace de transport electric urban pe sine, mijloace de transport electric orasenesc pe pneuri.

Utilaje si instalatii de transport si ridicat, mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii), macarale, ascensoare, transportoare, elevatoare, incarcatoare, impingatoare.

Mijloace de transport cu tractiune animala.

In grupa 4 „Mijloace de transport” se considera obiect de evidenta distinct fiecare mijloc de transport feroviar, rutier, pe apa sau aerian, in totalitatea lui, asa cum este prevazut pe ultima treapta a clasificarii imobilizarilor corporale.

In componenta unui mijloc de transport (locomotiva, autocamion, vapor, avion, etc.) se cuprind toate aparatele, dispozitivele, instalatiile etc. care fac parte integranta din aceasta si care concura la realizarea functiunilor sale, de exemplu :

Instalatia de incalzire si instalatia electrica a vagoanelor;

Generatoarele, motoarele, aparatajul de navigatie, mecanismele de incarcare si
descarcare, mijloacele de salvare etc, care se afla in dotarea navei;

Aparatele de navigatie si radio-transmisie a avioanelor;

Roata de schimb, garnitura de scule, prelata, extinctorul la autovehicule;

Harnasamentul pentru mijloacele de transport cu tractiune animala (daca nu
deservesc doua mijloace de transport).

Obiectele gospodaresti ce se afla pe vapoare, (vagoane mobila, vesela etc.) nu intra in componenta acestora.


Subgrupa 4. Animale si plantatii


Se considera ca fac parte din subgrupa „animale”, ca imobilizari corporale, animalele de munca si de reproducere :

Cai de reproducere si de munca;

Boi si bivoli de munca;

Vaci de lapte si tauri pentru reproducere;

Oi pentru reproducere;

Magari si catari.

Nu se include in aceasta grupa a imobilizarilor corporale, animale tinere si la ingrasat, pasarile si coloniile de albine, animalele din circuri si gradini zoologice.

Obiect de evidenta se considera fiecare animal.

Se considera ca fac parte din subgrupa „plantatii” plantatiile de pomi fructiferi, plantatiile de vita de vie, plantatiile de hamei, rachitariile.

Obiectele de evidenta in subgrupa „Plantatii” se considera fiecare plantatie, pe specii si nu fiecare pom, astfel:

Plantatii de meri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani;

Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni, caise;

Plantatii de nuci;

Plantatii de agrisi, coacaze, trandafiri de dulceata;

Plantatii de zmeura si alti arbusti si subarbusti (muri, capsuni, smochini);

Plantatii de hamei;

Rachitarii;

Plantatii de protectie si de consolidare a terenurilor :

Foioase si rasinoase;

Plopi, salcami si salcii.


Grupa 4. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale


Din aceasta grupa fac parte unelte, dispozitive si instrumente folosite in industrie, constructii, agricultura, transporturi si telecomunicatii, circulatia marfurilor, pentru frizerie, coafura, cosmetica, accesorii de productie, mobilier, aparatura birotica (masini de scris, aparate de copiat) inventar gospodaresc (perdele, draperii, covoare).
Document Info


Accesari: 140
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )