Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Clasificarea marfurilor periculoase


Clasificarea marfurilor periculoase


1.     Dispozitii generale:


Conform ADR, clasele de marfuri periculoase sunt urmatoarele

Clasa 1 Substante si obiecte explozibile

Clasa 2 Gaze

Clasa 3 Lichide inflamabile

Clasa 4.1 Substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozibile solide

desensibilizateClasa 4.2 Substante susceptibile de ardere spontana

Clasa 4.3 Substante care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile

Clasa 5.1 Substante comburante

Clasa 5.2 Peroxizi organici

Clasa 6.1 Substante toxice

Clasa 6.2 Substante infectioase

Clasa 7 Substante radioactive

Clasa 8 Substante corosive

Clasa 9 Substante si obiecte periculoase diverse

Fiecare rubrica a diferitelor clase are alocat un numar ONU. Tipurile de rubrici utilizate sunt

urmatoarele:

A. Rubrici individuale pentru substante si obiecte bine definite, inclusiv rubricile ce acopera

mai multi izomeri, cum ar fi:

Nr. ONU 1090 ACETONA

Nr. ONU 1104 ACETATI DE AMIL

Nr. ONU 1194 NITRIT DE ETIL IN SOLUTIE

B. Rubrici generice pentru grupe bine definite de substante sau obiecte:

Nr. ONU 1133 ADEZIVI

Nr. ONU 1266 PARFUMURI

Nr. ONU 2757 PESTICID CARBAMAT SOLID, TOXIC

Nr. ONU 3101 PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID

C. Rubrici care acopera grupe de substante sau de obiecte avand o natura chimica sau

tehnica speciala, nespecificata in alta parte, ca de exemplu:

Nr. ONU 1477 NITRATI ANORGANICI

Nr. ONU 1987 ALCOOLI

D. Rubrici n.s.a. generale, care acopera un grup de substante sau obiecte ce au una sau mai

multe proprietati periculoase, nespecificate in alta parte, ca de exemplu:

Nr. ONU 1325 SOLID ORGANIC, INFLAMABIL

Nr. ONU 1993 LICHID INFLAMABIL

Rubricile de la punctele B, C, si D sunt definite drept rubrici colective.


In vederea ambalarii, substantele, altele decat cele din clasele 1, 2, 5.2, 6.2 si 7 si altele decat

cele autoreactive din clasa 4.1, sunt atribuite grupelor de ambalare in functie de gradul de

pericol pe care il prezinta.

Grupa de ambalare I : Substante foarte periculoase

Grupa de ambalare II: Substante cu periculozitate medie

Grupa de ambalare III. Substante putin periculoase


2.     Principii de clasificare


Marfurile periculoase acoperite de o clasa sunt definite in functie de proprietatile lor, conform

sub-sectiunii  a clasei corespunzatoare. Includerea unei marfuri periculoase intr-o clasa si

intr-o grupa de ambalare se efectueaza conform criteriilor enuntate in aceeasi sectiune din dispozitiile specificie fiecarei clase. Atribuirea unuia sau mai multor riscuri subsidiare unei substante sau unui obiect periculos se efectueaza conform criteriilor clasei sau claselor corespunzatoare acestor riscuri

Toate rubricile cu marfuri periculoase sunt enumerate tabelar, in ordinea numerica a numarului ONU. Tabelul contine informatii pertinente asupra marfurilor enumerate,

cum ar fi denumirea, clasa, grupa sau grupele de ambalare, eticheta sau etichetele ce trebuie

aplicate si dispozitiile de ambalare si de transport1)

In scopul clasificarii, substantele care au un punct de fuziune sau un punct de fuziune initial mai

mic sau egal cu 20o C la o presiune de 101,3 kPa trebuie considerate ca fiind lichide.

Substantele, inclusiv solutiile si amestecurile, care nu sunt mentionate nominal, trebuie sa fie

clasificate in functie de gradul lor de periculozitate, conform criteriilor indicate a diverselor clase. Pericolul sau pericolele prezentate de o substanta trebuie sa fi determinate pe baza caracteristicilor fizice si chimice si a proprietatilor fiziologice. Trebuie sase tina seama, de asemenea, de aceste caracteristici atunci cand se impune o clasificare maistricta, tinand cont de experienta anterioara.

O substanta nementionata nominal in tabel, care prezinta un singur pericol, trebuie clasificata intr-o clasa pertinenta, la o rubrica colectiva ce figureaza in subsectiunea respectivei clase.

O solutie sau un amestec care nu contine decat o singura substanta periculoasa mentionata

nominal in tabel, impreuna cu una sau mai multe substante nepericuloase,

trebuie considerate ca fiind substante periculoase mentionate nominal, in afara cazurilor in care:

(a) solutia sau amestecul nu sunt mentionate nominal in mod special in tabel din sau

(b) din rubrica atribuita acestei substante periculoase rezulta in mod explicit ca este aplicabila

numai substantei pure sau pure tehnic; sau

(c) clasa, starea fizica sau grupa de ambalare a solutiei sau amestecului sunt diferite de cele

ale substantei periculoase.

In cazurile vizate la b) sau c) de mai sus, solutia sau amestecul trebuie sa fie clasificate ca o

substanta nementionata nominal in clasa corespunzatoare, la o rubrica colectiva, in subsectiunea

respectivei clase, tinand seama de riscurile subsidiare prezentate de aceasta solutie sau acest amestec, daca aceste riscuri exista, cu exceptia cazului in care solutia sau amestecul nu corespund criteriilor nici unei clase si deci nu sunt supuse ADR.


3.     Dispozitii specifice pentru fiecare clasa

Clasa 1 Substante si obiecte explozive

Criterii

Sunt considerate substante si obiecte in sensul clasei 1:

(a) substantele explozive: substante solide sau lichide (sau amestecuri de substante)

susceptibile ca prin reactie chimica, sa degajeze gaze la o astfel de temperatura, presiune

si viteza, incat sa poata rezulta prejudicii pentru imprejurimi.

Substantele pirotehnice: substante sau amestecuri de substante destinate sa produca un

efect caloric, luminos, sonor, gazos sau fumigen, sau o combinatie de astfel de efecte, ca

urmare a reactiilor chimice exotermice auto-intretinute nedetonante.

(b) obiectele explozive: obiecte ce contin una sau mai multe substante explozive sau

pirotehnice.

(c) substantele si obiectele nementionate mai sus, fabricate pentru a produce un efect practic

prin explozie sau in scopuri pirotehnice.


Definirea grupelor de compatibilitate a substantelor si obiectelor

A Substanta explozibila primara.

B Obiect care contine o substanta explozibila primara si are mai putin de doua dispozitive

de protectie eficiente. Unele obiecte, cum ar fi detonatoarele de mina, ansamblurile de

detonatoare de mina si amorsele cu percutie sunt incluse aici, desi nu contin explozivi

primari.

C Substanta explozibila propulsiva sau alta substanta explozibila deflagranta sau obiect ce

contine o asemenea substanta explozibila.

D Substanta exploziva secundara detonanta sau pulbere neagra sau obiect ce contine o

substanta explozibila secundara detonanta, in toate cazurile fara dispozitive de amorsare,

nici incarcatura propulsiva, sau obiect ce contine o substanta explozibila primara si avand

cel putin doua dispozitive de protectie eficiente.

E Obiect ce contine o substanta explozibila secundara detonanta, fara dispozitive de

amorsare, cu incarcatura propulsiva (alta decat o incarcatura care contine un lichid sau un

gel inflamabil sau lichide hipergolice).

F Obiect ce contine o substanta explozibila secundara detonanta, cu propriile dispozitive de

amorsare, cu o incarcatura propulsiva (alta decat o incarcatura care contine un lichid sau

un gel inflamabil sau lichide hipergolice), sau fara incarcatura propulsiva.

G Substanta pirotehnica sau obiect ce contine o substanta pirotehnica sau un obiect ce

contine in acelasi timp o substanta explozibila si o compozitie detonanta, incendiara,

lacrimogena sau fumigena (altul decat un obiect hidroactiv sau care contine fosfor alb,

fosfuri, o substanta fosforica, un lichid sau un gel inflamabil sau lichide hipergolice).

H Obiect ce contine in acelasi timp o substanta explozibila si fosfor alb.

J Obiect ce contine in acelasi timp o substanta explozibila si un lichid sau un gel

inflamabil.

K Obiect ce contine in acelasi timp o substanta explozibila si un agent chimic toxic.

L Substanta explozibila, sau obiect ce contine o substanta explozibila si care prezinta un

risc special (de exemplu, datorita hidroactivitatii sale sau prezentei lichidelor hipergolice,fosfurilor sau unei substante piroforice) si care necesita izolarea fiecarui tip.

N Obiecte care nu contin decat substante detonante foarte putin sensibile.

S Substanta sau obiect ambalate sau concepute astfel incat sa limiteze in interiorul coletului

orice efect datorat unei functionari accidentale, in afara cazului in care ambalajul este

deteriorat de foc, caz in care toate efectele exploziei sau proiectiei sunt suficient de reduse

pentru a nu impiedica in mod considerabil lupta impotriva incendiului sau aplicarea

celorlalte masuri de urgenta in imediata apropiere a coletului.Clasa 2 Gaze

Criterii

Denumirea de clasa 2 acopera gazele pure, amestecurile de gaze, amestecurile de unul sau mai

multe gaze cu una sau mai multe substante si obiectele care contin astfel de substante.

Prin gaz, se intelege o substanta care:

(a) la 50 oC are o presiune de abur mai mare de 300 kPa (3 bari); sau

(b) este in stare complet gazoasa la 20 oC la o presiune standard de 101,3 kPa.

Substantele si obiectele din clasa 2 se subimpart dupa cum urmeaza:

1. Gaz comprimat: un gaz care, atunci cand este ambalat sub presiune pentru transport, se

afla in totalitate in stare gazoasa la – 500C; aceasta categorie cuprinde toate gazele care au

o temperatura critica mai mica sau egala cu – 500C;

2. Gaz lichefiat: un gaz care, atunci cand este ambalat sub presiune pentru transport, se afla

partial in stare lichida la temperaturi mai mari de – 500C. Se disting:

- Gaz lichefiat la presiune inalta: un gaz care are o temperatura critica mai mare de –

500C si mai mica sau egala cu + 650C; si

- Gaz lichefiat la presiune joasa: un gaz care are o temperatura critica mai mare de +

650C;

3. Gaz lichefiat refrigerat; un gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport, se afla

partial in stare lichida din cauza temperaturii lui joase;

4. Gaz dizolvat: un gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport, este dizolvat intr-un

solvent in stare lichida;

5. Generatori de aerosoli si recipiente de capacitate mica care contin gaze (cartuse de gaze);

6. Alte obiecte care contin un gaz sub presiune;

7. Gaze necomprimate supuse unor prescriptii speciale (esantioane de gaze).


Substantele si obiectele din clasa 2, cu exceptia aerosolilor, sunt atribuite uneia din grupele de

mai jos, in functie de proprietatile periculoase pe care le prezinta:

A asfixiant;

O comburant;

F inflamabil;

T toxic;

TF toxic, inflamabil

TC toxic, corosiv

TO toxic, comburant;

TFC toxic, inflamabil, corosiv;

TOC toxic, comburant, corosiv.

Pentru gazele si amestecurile de gaze ce prezinta, conform acestor criterii, proprietati

periculoase ce tin de mai multe grupe, grupele purtand litera T au preponderenta asupra

celorlalte grupe. Grupele purtand litera F au preponderenta asupra grupelor desemnate prin

literele A sau O.

Gaze asfixiante

Gaze necomburante, neinflamabile si netoxice, care dilueaza sau inlocuiesc oxigenul prezent in

mod normal in atmosfera.

Gaze inflamabile

Gaze care, la o temperatura de 20 0C si la o presiune standard de 101,3 kPa:

(a) sunt inflamabile intr-un amestec de 13 % sau mai putin (in volum) cu aerul;

(b) au o plaja de inflamabilitate cu aerul de cel putin 12 procente, indiferent care le este

limita inferioara de inflamabilitate.

Inflamabilitatea trebuie determinata prin metode de incercare sau prin calcul, conform

metodelor aprobate de ISO.

Gaze comburante

Gaze care pot, in general prin aport de oxigen, ca provoace sau sa favorizeze mai mult decat

aerul combustia celorlalte substante. Puterea comburanta este determinata fie prin intermediul

incercarilor, fie prin calcul, conform metodelor aprobate de ISO.

Gaze toxice

Gaze care:

(a) sunt cunoscute ca fiind toxice sau corosive pentru om atata timp cat reprezinta un pericol

pentru sanatate; sau

(b) se presupun a fi toxice sau corosive pentru om, deoarece au o valoare CL50 pentru

toxicitate ridicata egala sau mai mica de 5000 ml/m3 (ppm) atunci cand sunt supuse

incercarilor conform 2.2.61.1.

Gaze corosive

Gazele sau amestecurile de gaze ce corespund in totalitate criteriilor de toxicitate care, datorita

corosivitatii lor, trebuie clasificate drept toxice cu un risc subsidiar de corosivitate.

Un amestec de gaze care este considerat drept toxic din cauza efectelor sale combinate de

coroziune si de toxicitate prezinta un risc subsidiar de corosivitate atunci cand se cunoaste din

experienta umana ca exercita un efect distructiv asupra pieii, ochilor sau mucoaselor.


Aerosoli

Aerosolii (Nr. ONU 1950) sunt alocati uneia din grupele de mai jos, in functie de proprietatile

periculoase pe care le prezinta:

A asfixiant;

O comburant;

F inflamabil;

T toxic;

C corosiv

CO corosiv, comburant

FC inflamabil, corosiv

TF toxic, inflamabil

TC toxic, corosiv

TO toxic, comburant;

TFC toxic, inflamabil, corosiv;

TOC toxic, comburant, corosiv.

Clasificarea depinde de natura continutului generatorului de aerosoli.


Gaze neadmise la transport

Substantele din clasa 2, instabile din punct de vedere chimic, nu sunt admise la transport decat

daca sunt luate masurile necesare pentru impiedicarea oricarui risc de reactie periculoasa, de

exemplu, descompunerea, transformarea sau polimerizarea lor in conditiile normale de

transport. In acest scop, trebuie in primul rand luate masuri de asigurare ca recipientele si

cisternele nu contin substante care ar putea favoriza aceste reactii.

Substantele si amestecurile de mai jos nu sunt admise la transport:

- Nr. ONU 2186 CLORURA DE HIDROGEN LICHID REFRIGERATA

- Nr. ONU 2421 TROXID DE AZOT;

- Nr. ONU 2455 NITRIT DE METIL;

- Gaze lichefiate refrigerate carora nu li se pot atribui codurile de clasificare 3 A, 3O sau

3F;

- Gaze dizolvate care nu pot fi clasificate la Nr. ONU 1001, 2073 sau 3318.


Clasa 3: Lichide inflamabile

Criterii

Denumirea de clasa 3 acopera substantele si obiectele ce contin substante din aceasta clasa care:

- sunt lichide conform alineatului a) al definitiei „lichid”;

- au la 500C o presiune de vapori de cel mult 300 kPa (3 bar) si nu sunt complet gazoase la

200C si la o presiune standard de 101,3 kPa; si

- au un punct de aprindere de cel mult 600C .

Denumirea de clasa 3 acopera de asemenea substantele lichide si substantele solide in stare

topita al caror punct de aprindere este mai mare de 60 0C si care sunt manevrate in vederea

transportului sau transportate la cald la o temperatura egala sau mai mare decat de lor de

aprindere. Aceste substante se regasesc la Nr. ONU 3256.

Denumirea de clasa 3 mai acopera de asemenea substantele explozive desensibilizate lichide.

Substantele explozive desensibilizate lichide sunt substante explozive lichide care sunt dizolvatesau se afla in suspensie in apa sau in alte lichide astfel incat sa formeze un lichid omogen care

nu mai are proprietati explozive.

Substantele si obiectele din clasa 3 se subimpart dupa cum urmeaza:

F Lichide inflamabile, fara risc subsidiar:

F1 Lichide inflamabile ce au un punct de aprindere mai mic sau egal cu 600C;

F2 Lichide inflamabile ce au un punct de aprindere mai mare de 600C, transportate sau

aduse la transport la o temperatura egala sau mai mare decat lor de aprindere (substante

transportate la cald);

FT Lichide inflamabile, toxice:

FT1 Lichide inflamabile, toxice;

FT2 Pesticide;

FC Lichide inflamabile, corosive;

FTC Lichide inflamabile, toxice, corosive;

D Lichide explozive desensibilizate.

Substante neadmise la transport

Substantele din clasa 3 care pot forma usor peroxizi, (cum ar fi eterii sau anumite substante

heterociclice oxigenate) nu sunt admise la transport daca procentajul lor de peroxid, masurat in

peroxid de hidrogen (H2O2) depaseste 0,3 %.

Substantele din clasa 3 instabile din punct de vedere chimic nu sunt admise la transport, cu

exceptia cazului in care au fost luate masurile necesare pentru a impiedica descompunerea sau

polimerizarea periculoasa a acestora in timpul transportului. In acest scop, trebuie sa se asigure

in special ca recipientele si cisternele nu contin nici o substanta care ar putea favoriza aceste

reactii.


Clasa 4.1 Substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante solide

explozibile desensibilizate

Criterii

Denumirea de clasa 4.1 acopera substantele si obiectele inflamabile, explozivele desensibilizate

care sunt substante solide conform alineatului a) al definitiei „solid” si substantele autoreactive lichide sau solide.

Sunt alocate clasei 4.1:

- substantele si obiectele solide usor inflamabile

- substantele solide sau lichide autoreactive

- substantele solide explozive desensibilizate

- substantele inrudite cu substantele autoreactive

Substantele si obiectele din clasa 4.1 se subimpart dupa cum urmeaza:

F Substante solide inflamabile, fara risc subsidiar:

F1 Organice;

F2 Organice, topite;

F3 Anorganice;

FO Substante solide inflamabile, comburante;

FT Substante inflamabile, toxice;

FT1 Organice, toxice;

FT2 Anorganice, toxice;

FC Substante solide inflamabile, corosive:

FC1 Organice, corosive;

FC2 Anorganice, corosive;

D Substante explozive desensibilizate solide, fara risc subsidiar;

DT Substante explozive desensibilizate solide, toxice;

SR Substante autoreactive:

SR1 Care nu necesita reglarea temperaturii;

SR2 Ce necesita reglarea temperaturii.

Substante solide inflamabile

Definitii si proprietati

Substantele solide inflamabile sunt substante solide usor inflamabile si substante solide care se

pot inflama prin frecare.

Substantele solide usor inflamabile sunt substante pulverulente, granulare sau pastoase, care

sunt periculoase daca iau foc cu usurinta la un contact scurt cu o sursa de inflamare, cum ar fi un

chibrit aprins, si daca flacara se propaga cu usurinta. Pericolul poate proveni nu numai de la foc,

dar si de la produsele de combustie toxice. Pudrele de metal sunt in mod special periculoase

deoarece sunt dificil de stins dupa ce s-au aprins – agentii extinctori normali cum ar fi dioxidul

de carbon si apa - putand sa sporeasca pericolul.


Clasa 4.2 Substante predispuse la ardere spontana

Criterii

Titlul clasei 4.2 acopera:

- substantele fosforice care sunt substante, lichide sau solide, inclusiv amestecurile si

solutiile, care, in contact cu aerul chiar in cantitati mici, se inflameaza in decursul a 5

minute. Aceste substante sunt cele mai predispuse la arderea spontana din clasa 4.2; si

- substantele si obiectele cu auto-incalzire, care sunt substante si obiecte, inclusiv

amestecurile si solutiile, care, in contact cu aerul, fara aport de energie, sunt susceptibile

sa se auto-incalzeasca. Aceste substante se vor aprinde numai in cantitati mari (mai multe

kilograme) si dupa un interval lung de timp (ore sau zile).

Substantele si obiectele din clasa 4.2 se subimpart dupa cum urmeaza:

S Substante predispuse la ardere spontana, fara risc subsidiar:

S1 Organice, lichide;

S2 Organice, solide;

S3 Anorganice, lichide;

S4 Anorganice, solide;

S5 Organometalice;

SW Substante predispuse la ardere spontana, care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile;

SO Substante predispuse la ardere spontana, comburante;

ST Substante predispuse la ardere spontana, toxice:

ST1 Organice, toxice, lichide;

ST2 Organice, toxice, solide;

ST3 Anorganice, toxice, lichide;

ST4 Anorganice, toxice, solide;

SC Substante predispuse la ardere spontana, corosive:

SC1 Organice corosive, lichide;

SC2 Organice, corosive, solide;

SC3 Anorganice, corosive, lichide;

SC4 Anorganice, corosive, solide.


Clasa 4.3 Substante care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile

Criterii

Denumirea clasei 4.3 acopera substantele care, in reactie cu apa, degaja gaze inflamabile

susceptibile de a forma amestecuri explozive cu aerul, precum si obiectele ce contin astfel de

Substantele si obiectele din clasa 4.3 se subimpart dupa cum urmeaza:

W Substante care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile, fara risc subsidiar, si obiectele

ce contin astfel de substante:

W1 Lichide;

W2 Solide;

W3 Obiecte;

WF1 Substante lichide, inflamabile care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile;

WF2 Substante lichide, inflamabile care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile, solide,

inflamabile;

WS Substante solide, inflamabile ce se auto-incalzesc care, in contact cu apa, degaja gaze

inflamabile;

WO Substante solide, comburante care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile;

WT Substante toxice care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile:

WT1 Lichide;

WT2 Solide;

WC Substante corosive care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile,:

WC1 Lichide;

WC2 Solide;

WFC Substante inflamabile, corosive care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile


Clasa 5.1 Substante comburante

Criterii

Denumirea de clasa 5.1 acopera substantele care, fara a fi in mod necesar combustibile ele

insele, pot, in general, prin cedare de oxigen, sa provoace sau sa favorizeze combustia altor

substante si a obiectelor ce contin astfel de substante.

Substantele din clasa 5.1 si obiectele ce contin astfel de substante se subimpart dupa cum

urmeaza:

O Substante comburante fara risc subsidiar sau obiecte care contin astfel de substante:

O1 Lichide;

O2 Solide;

O3 Obiecte;

OF Substante solide, comburante, inflamabile;

OS Substante solide comburante, predispuse la ardere spontana;OW Substante solide comburante care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile;

OT Substante comburante toxice:

OT1 Lichide;

OT2 Solide;

OC Substante comburante corosive:

OC1 Lichide;

OC2 Solide;

OTC Substante comburante toxice, corosive.


Clasa 5.2 Peroxizi organici

Criterii

Denumirea clasei 5.2 acopera peroxizii organici si preparatele de peroxizi organici.

Substantele din clasa 5.2 se subimpart dupa cum urmeaza:

P1 Peroxizi organici, care nu necesita reglarea temperaturii;

P2 Peroxizi organici care necesita reglarea de temperatura.

Definitie

Peroxizii organici sunt substante organice ce contin structura bivalenta −O−O− si pot fi

considerati derivati ai peroxidului de hidrogen, in care unul sau doi atomi de hidrogen au fost

inlocuiti prin radicali organici.


Clasa 6.1 Substante toxice

Criterii

Denumirea clasei 6.1 acopera substantele despre care se stie, din experienta, sau despre care se

poate admite, conform experimentelor efectuate pe animale, ca pot, in cantitati relativ reduse,

printr-o actiune unica si de scurta durata, sa dauneze sanatatii omului sau sa provoace moartea,

prin inhalare, prin absorbtie cutanata sau prin ingestie.

Substantele din clasa 6.1 se subimpart dupa cum urmeaza:

T Substante toxice fara risc subsidiar:

T1 Organice, lichide;

T2 Organice, solide;

T3 Organometalice;

T4 Anorganice, lichide;

T5 Anorganice, solide;

T6 Pesticide, lichide;

T7 Pesticide, solide;

T8 Esantioane;

T9 Alte substante toxice;

TF Substante toxice inflamabile:

TF1 Lichide;

TF2 Lichide, utilizate ca pesticide;

TF3 Solide;

TS Substante toxice ce se auto-incalzesc, solide;

TW Substante toxice care, in contact cu aerul, degaja gaze inflamabile:

TW1 Lichide;

TW2 Solide;

TO Substante toxice comburante:

TO1 Lichide;

TO2 Solide;

TC Substante toxice corosive:

TC1 Organice, lichide;

TC2 Organice, solide;

TC3 Anorganice, lichide;

TC4 Anorganice, solide;

TFC Substante toxice, inflamabile, corrosive


Clasa 6.2 Substante infectioase

Criterii

Titlul clasei 6.2 acopera substantele infectioase. Pentru scopurile ADR, substantele infectioase

sunt substante despre care se stie sau se presupune ca contin agenti patogeni. Agentii patogeni

sunt definiti ca micro-organisme (inclusiv bacteriile, virusii, rickettsiile, parazitii si ciupercile)

sau alti agenti cum ar fi prionii, care pot cauza maladii infectioase la animale sau la om.

Substantele din clasa 6.2 se subimpart dupa cum urmeaza:

I1 Substante infectioase pentru om;

I2 Substante infectioase numai pentru animale;

I3 Deseuri de spital;

I4 Esantioane de diagnosticare.


Clasa 7 Substante radioactive

Definitii

Substante radioactive inseamna orice material care contine radionuclizi atunci cand atat

activitatea masica, cat si activitatea totala in expeditie depasesc valorile specificate.

Contaminare inseamna prezenta substantei radioactive pe o suprafata in cantitati care depasesc

0.4 Bq/cm2 pentru emitatoarele de raze beta si gama, emitatoarele alfa de toxicitate redusa, sau

0.04 Bq/cm2 pentru toate celelalte emitatoare de raze alfa.

Contaminarea nefixata inseamna contaminarea care poate fi inlaturata de pe o suprafata in

conditii normale de transport.

Contaminarea fixata inseamna o alta contaminare decat cea nefixata.


Clasa 8 Substante corosive

Criterii

Titlul clasei 8 acopera substantele si obiectele ce contin substante din aceasta clasa si care, prin

actiunea lor chimica, ataca tesutul epitelial al pielii si mucoaselor cu care intra in contact sau care,

in cazul unei scurgeri, pot provoca daune altor marfuri sau mijloacelor de transport, sau le pot

distruge. Prin titlul prezentei clase, mai sunt vizate si alte substante care nu formeaza o substanta

corosiva lichida numai in prezenta apei sau care, in prezenta umiditatii naturale a aerului, produc

vapori sau particule in suspensie corosivi.

Substantele si obiectele din clasa 8 sunt subimpartite dupa cum urmeaza:

C1-C10 Substante corosive fara risc subsidiar;

C1-C4 Substante acide:

C1 Anorganice, lichide;

C2 Anorganice, solide;

C3 Organice, lichide;

C4 Organice, solide;

C5-C8 Substante bazice:

C5 Anorganice, lichide;

C6 Anorganice, solide;

C7 Organice, lichide;

C8 Organice, solide;

C9-C10 Alte substante corosive:

C9 Lichide;

C10 Solide;

C11 Obiecte:

CF Substante corosive, inflamabile:

CF1 Lichide;

CF2 Solide;

CS Substante corosive, ce se autoincalzesc:

CS1 Lichide;

CS2 Solide;

CW Substante corosive care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile:

CW1 Lichide;

CW2 Solide;

CO Substante corosive comburante:

CO1 Lichide;

CO2 Solide;

CT Substante corosive toxice:

CT1 Lichide;

CT2 Solide;

CFT Substante corosive lichide, inflamabile, toxice;

COT Substante corosive comburante, toxice.Clasificare si atribuirea in cadrul grupelor de ambalare

Substantele din clasa 8 trebuie clasificate in trei grupe de ambalare, conform gradului de

periculozitate prezentat pentru transport, dupa cum urmeaza:

Grupa de ambalare I: Substante foarte corosive

Grupa de ambalare II: Substante corosive

Grupa de ambalare III: Substante usor corrosive


Clasa 9 Substante si obiecte periculoase diverse

Criterii

Titlul clasei 9 acopera substantele si obiectele care, in timpul transportului, prezinta un alt pericol

decat cel vizat de celelalte clase.

Substantele si obiectele din clasa 9 se subimpart dupa cum urmeaza:

M1 Substante care, inhalate sub forma de pulbere fina, pot pune in pericol sanatatea:

M2 Substante si aparate care, in caz de incendiu, pot forma dioxine;

M3 Substante ce degaja vapori inflamabili;

M4 Baterii cu litiu;

M5 Echipamente de salvare;

M6-M8 Substante periculoase pentru mediu :

M6 Substante poluante pentru mediul acvatic, lichide;

M7 Substante poluante pentru mediul acvatic, solide;

M8 Micro-organisme si organisme modificate genetic;

M9-M10 Substante transportate la cald :

M9 Lichide;

M10 Solide;

M11 Alte substante ce prezinta un risc in timpul transportului dare care nu corespund

definitiei nici unei alte clase.


Document Info


Accesari: 75
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )