Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Suport de curd didactic - constructii si lucrari publice - lucrator pentru drumuri si cai ferate - cai de comunicatieSUPORT DE CURD DIDACTIC - CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE - LUCRATOR PENTRU DRUMURI SI CAI FERATE - CAI DE COMUNICATIE

I. INTRODUCERE


Materialul se doreste a fi un ghid in activitatea educationala pentru cadrele didactice care predau acest modul .Toate activitatile, exercitiile propuse elevului urmaresc atingerea criteriilor de performanta in conditiile de aplicabilitate descrise in standardul de pregatire profesionala si pregatesc elevul intr-o abordare orientata spre practica .

In acest ghid puteti gasi:

competentele si obiectivele ce trebuie atinse

Sugestii metodologice. Modalitati de evaluare

documente elaborate de profesor ce urmaresc derularea activitatilor ( fisa de descriere a activitatii, fisa de progres scolar)

evidentierea cuvintelor cheie

glosarul de termeni specifici

materiale de referinta in procesul de predare ( folii, fise conspect )


Prin activitatile pe care profesorul le propune elevilor, acestia vor avea posibilitatea sa se familiarizeze cu elementele drumurilor, cailor ferate si a podurilor.


ATENTIE !

Acest auxiliar nu acopera toate cerintele din standard , el este doar un material orientativ avand drept scop prezentarea orientarilor conform strategiei dinTVET, a invatarii centrate pe elev si a corelarii competentelor din SPP cu curiculum si cu activitatile desfasurate de elevi.

 
Scopul acestui modul este de a oferi elevilor notiuni de baza cu privire la caile de comunicatie : identificarea, definirea si clasificarea drumurilor, cailor ferate, lucrarilor de arta, recunoasterea elementelor de traseu etc.

SUGESTII METODOLOGICE. MODALITATI DE EVALUARE

In elaborarea strategiei didactice , profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii:

elevii invata cel mai bine atunci cand invatarea raspunde nevoilor lor

elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare

elevii au stiluri diferite de invatare

elevii participa cu experienta dobandita anterior la procesul de invatare

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Se recomanda ca metode : demonstratia, lucrul pe grupe, proiectul, simularea, vizita, studiul de caz, joc de rol.

Vizitele se fac la obiective de constructii (drumuri, poduri, cai ferate – in lucru sau finalizate), urmand ca elevii sa prezinte dupa aceea lucrarile efectuate la punctul respectiv. In urma acestor vizite se vor completa fisa de observatie la instruire practica, prezenta in acest auxiliar curricular. Pe baza fiselor de observatie elevii vor realiza un referat.

Studiul de caz se poate realiza tot pe baza unor vizite sau pe extrase din ziare, stiri, internet etc ( de exemplu prabusirea podului de la Maracineni, in urma inundatiilor). Dupa dezbaterea studiului de caz pe grupe si in plenul clasei, se va realiza un proiect finalizat pe o plansa, cu poze, date si solutia cazului. Cazul poate fi studiat si pe baza jocului de rol.

Fisele conspect sunt o sinteza a temei respective, profesorul urmand sa detalieze sau sa explice notiunile mai importante. Elevul va completa pe fisele primite datele suplimentare. De asemenea isi va completa glosarul de termeni tehnici.

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.

Pentru fiecare exercitiu, fisa de lucru , referat, lucrare profesorul va anunta de la inceput care sunt criteriile de evaluare, punctajul pentru fiecare item. Dupa evaluare profesorul va explica de ce s-a obtinut punctajul respectiv, in timp ce prezinta varianta corecta.

Referatele si proiectele se evalueaza dupa o grila adaptata nivelului clasei, dar care sa cuprinda :

termenul de predare

continutul de specialitate

aspect ( scriere, ortografie, exprimare)

surse consultate ( carti, reviste de specialitate, internet)

Se va stimula cautarea atat in biblioteci, cat si pe internet.

Lucrul in echipa, comunicarea, dezvoltarea personala, organizarea locului de munca sunt abilitati cheie care trebuie urmarite pe tot parcursul muncii elevilor. Aceste abilitati nu se evalueaza ca atare in cadrul acestui modul, dar trebuie sa constituie o parte a evaluarii elevului. Este foarte important ca elevii sa invete sa lucreze in echipa, stabilind sarcini precise pentru fiecare din ei. Lucrarile practice se realizeaza pe grupe,care apoi se rotesc.

Pentru a facilita stabilirea sarcinilor si evaluarea lucrului, aveti o fisa de organizare a lucrului in echipa. In aceasta fisa fiecare elev isi completeaza sarcinile pe care le are de realizat, atribuite in urma discutiilor din grupul de lucru. Cand sarcinile din cadrul echipei se schimba, va completa o alta fisa. Este bine ca echipele sa nu fie mai mari de 4 elevi. Pentru instruire practica, aveti o fisa de observatie in care elevii vor nota fiecare lucrare la care au participat, descriind pe scurt lucrarile efectuate. Impreuna cu fisa de organizare a lucrului, poate constitui o baza de evaluare.

Pentru verificarea atingerii tuturor obiectivelor, aveti fisa de descriere a activitatii, in care vor fi inscrise toate exercitiile si lucrarile efectuate. Acestea vor fi evaluate in coloana REZOLVAT, fisa regasindu-se in portofoliul elevului.

Fisa de progres scolar se completeaza pe criterii de performanta din cadrul fiecarei competente.In aceasta fisa se completeaza data in care s-a realizat lucrarea, se fac comentarii legate de modul de indeplinire si se stabileste gradul de indeplinere a sarcinii. Daca sarcina nu a fost realizata, se reface, urmind a se evalua din nou, pe aceeasi fisa. Acelasi tip de fise se pot intocmi si pentru celelalte competente, precum si pentru alte lucrari.

Este indicat ca toti elevii sa aiba in final un portofoliu care sa contina :

fisele de lucru in echipa

fisa de descriere a activitatii

fisa de protectie a muncii

glosar de termeni tehnici

exercitiile realizate in cadrul modulului de instruire practica si a celui de practica comasata : referate, teste, fise de lucru, fise conspect completate

fisa de observatie

fisele de progres scolara


In ajutorul elevilor si profesorilor, pentru a gasi imagini si date utile in sprijinul realizarii referatelor, fiselor de lucru, fiselor conspect, poate veni Internetul cu www.google.com .


UNITATI DE COMPETENTA / COMPETENTE VIZATE

in parcurgerea modulului Cai de comunicatie


UNITATI DE COMPETENTA CHEIE


UC2. LUCRUL IN ECHIPA

Competenta C2.Isi asuma rolurile care ii revin in echipa


UNITATI DE COMPETENTA TEHNICE SPECIALIZATE


UC1.TIPURI DE CAI DE COMUNICATIE

Competenta 1 : Analizeaza tipurile de cai de comunicatie

Competenta 2: Analizeaza tipurile de drumuri

Competenta 3: Descrie elementele generale ale caii ferate

Competenta 4:           Recunoaste lucrarile de artaUC2.TRASEE PENTRU CAI DE COMUNICATIE

Competenta 1 :          Caracterizeaza elementele componente ale

drumurilor si cailor ferate

Competenta 2 :        Descrie elementele profilului longitudinal

Competenta 3:          Recunoaste elementelor traseului


Competenta 4 :         Identifica elementele profilului transversal
OBIECTIVE URMARITE

UC1.TIPURI DE CAI DE COMUNICATIE

C 1 : Analizeaza tipurile de cai de comunicatie

O1. Sa defineasca ce sunt caile de comunicatie

O2. sa clasifice tipurile de cai de comunicatie

C 2:      Analizeaza tipurile de drumuri

O3. sa clasifice drumuri

O4. sa enumere materialele folosite

C 3:      Descrie elementele generale ale caii ferate

O5. sa clasifice tipurile de cai ferate

O6. sa identifice elementele suprastructurii caii ferate

C 4:      Recunoaste lucrarile de arta

O7. sa defineasca si sa clasifice lucrarile de arta

O8. sa identifice partile componente ale podurilor

O9. sa enumere elementele tunelului


UC2.TRASEE PENTRU CAI DE COMUNICATIE

C1 Caracterizeaza elementele componenete ale drumurilor si cailor ferate

O10. sa identifice si sa precizeze rolul elementelor componente ale suprastructurii drumurilor si cailor ferate

C2: Descrie elementele profilului longitudinal

O11. sa recunoasca elementele profilului longitudinal

O12. sa enumere conditiile de alegere a liniei rosii

C3 : Recunoaste elementele traseului

O13. sa identifice elementele traseului

O14. sa caracterizeze elementele curbei

C4 : Identifica elementele profilului transversal

O15. sa recunoasca tipurile de profile transversale

O16. sa identifice elementele profilului transversal tip


II. MATERIALE DE REFERINTAAceasta sectiune pentru modulul Cai de comunicatie contine exemple de:v    fise conspect             

 v    folii transparente      Fisele conspect si foliile transparente sunt utile pentru:


dezvoltarea abilitatilor cheie

indrumarea activitatilor de luare a notitelor

sintetizarea informatiilor date

testarea cunostintelor

Folia si fisa conspect se pot utiliza in paralelFisele vor fi mai utile daca veti tine cont de :


asezarea in pagina sa fie cat mai simpla

explicatiile orale oferiti-le inainte de a imparti fisele

clarificarea cuvintelor tehnice inainte de impartirea fiselor

limbaj simplu si clar

modul de tiparire usureaza foarte mult citirea textului

FISA DE PROGRES SCOLAR

Modulul ____________________

Numele elevului_____ _______ ______ ___________

Profesor _____ _______ ______ _______________


Abilitati care trebuie

dobandite

Data

Lucrarile efectuate si comentarii

Aplicare in cadrul  modulului

Evaluare

Bine

Satisfacator

RefacereComentarii
Prioritati de dezvoltare

Abilitati de baza ce urmeaza sa fie dobandite

( pentru fisa urmatoare)
Resurse  necesare


GLOSAR DE TERMENI TEHNICI


Macadam


Drum impietruit


Lianti minerali

Pulberi minerale care pot lega intre ele alte materiale, formand amestecuri care se intaresc in urma unor procese fizico- chimice.


Lianti bituminosi (organici)Liantii bituminosi sunt amestecuri de hidrocarburi provenite de la distilarea fractionata a petrolului. In tehnica rutiera se folosesc in special bitumurile lichide si emulsiile. Bitumul solid se foloseste numai la cald, pentru prepararea mixturilor asfaltice.


Subif


produs romanesc, amestec de pasta de var cu bitum topit. Se dilueaza cu apa.


Margaritar marunt


Fractiunea de nisip 3-7 mm


Criblura

piatra sparta concasata si granulata cu sorturi intre 3 -25 mm si forma rotunjita.

Piatra fasonata

este un material cioplit regulat

Pichet

Element ( tarus) de marcare a unor puncte caracteristice

Prefabricate din betonSunt elemente de constructie fabricate in ateliere sau fabrici, care necesita doar montarea la fata locului, reducand considerabil timpul de executie.


Mixturile asfaltice

amestecuri obtinute din agregate naturale sau artificiale si filer aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvataText Box: Acest glosar este prezentat sub forma de exercitiu. Fiecare elev va avea in portofoliu un asemenea tabel in care va inscrie la fiecare ora termenii noi aparuti in ziua respectiva. Pentru aceasta vor fi alocate 10 minute.
 Exercitiul se va face sub forma de dezbatere, participand toti elevii din clasa. 
La sfarsitul anului scolar va fi evaluat sub forma de test, prin completare de spatii libere


CUVINTE CHEIE


parte carosabila              acostament sant taluz

debleu

rambleusinetraverse


prisma de balast


tirfon bulon

placa calaretCAI DE COMUNICATIE 1TRANSPORTURILE

 


Terestre

(pe pamant)

 

aer

 

apa

 

Mijloc de transport

 

Cale de transport

(de comunicatie)

 


Element fix                                                                   Element mobil


Autovehicul, tren


Avion, elicopterVapor, submarin


DRUMUL = fasie de teren special amenajata pentru circulatia vehiculelor si pietonilor

sosele

dupa administrare dupa imbracaminte

Drumuri

 • Publice :

Judetene

Comunale

Nationale

Autostrazi

 • De exploatare : forestiere, miniere, agricole etc
 

Drumuri

 • de pamant
 • Impietruite : simple, macadam
 • Moderne

Provizorii

Semipermanente

Permanente

o      Beton de ciment

o      Mixturi bituminoase

 

strazi
CAI DE COMUNICATIE 2CALEA FERATA = complex de lucrari ingineresti, in componenta caruia se disting constructii si instalatii diverse, cu volum si raspandire foarte mari:


liniile ferate, cu dezvoltarile necesare pentru circulatia si formarea trenurilor

lucrari de arta : poduri, podete, viaducte, tuneluri

constructii necesare deservirii traficului de calatori: gari, peroane, depozite

instalatii pentru dirijarea si supravegherea circulatiei: sisteme de automatizare si telecomunicatii

constructii si instalatii necesare activitatii de intretinere si reparatie a materialului rulant


dupa importanta          dupa ecartament

Cai ferate

 • Publice :
 • Linii magistrale
 • Linii principale
 • Linii secundare

 • De exploatare : industriale, miniere,
 


 • Inguste
 • Normale –1435 mm
 • late
 
LUCRARILE DE ARTA (CONSTRUCTII INGINERESTI)


= Poduri, podete, tuneluri, viaducte, ziduri de sprijin


lucrari auxiliare cailor de comunicatie care servesc la trecerea peste o vale, un curs de apa sau o alta cale de comunicatie.

Text Box: Dupa rol:
-	Poduri rutiere
-	Poduri feroviare

Dupa material

poduri din beton

poduri metalice

poduri din lemn
  MATERIALE FOLOSITE LA CAI DE COMUNICATIE


Dupa compozitie

dupa modul de fabricare

exemple

Materiale anorganice nemetalice
Materiale anorganice metalice

Materiale organice

Materiale complexe

Agregate naturale neprelucrate
Agregate naturale prelucrate
Lianti naturali


Lianti artificialiFeroase


Neferoase
Naturale
Lianti naturaliLianti artificialiArtificiale
Turnate monolitPrefabricate

Bolovani de rau

Balast

Pietris

Nisip


Piatra bruta

Piatra cioplita (pavele, calupuri)

Piatra sparta, criblura

Argila

Var

CimenturiFonta

Otel

Aluminiu

CupruLemn

Fibre textile


Bitum

Nisip bituminos


Bitum de petrol

Gudron

Emulsii si suspensii bituminoase


Uleiuri, vopsele

Materiale plastice


Betoane si mortare de ciment

Betoane si mortare asfaltice


Tuburi circulare si ovoidale

Dale

Grinzi


MATERIALE FOLOSITE LA DRUMURI


Piatra naturala neprelucrata ( produse de balastiera)


nisipul - agregat cu dimensiuni de 0-7 mm.


pietrisul - agregat cu dimensiuni de7- 71 mm.balastul - amestec natural de nisip si pietris, cu granule de 0 - 71 mm.Piatra naturala prelucrata ( produse de cariera)


piatra bruta - blocuri neregulate, folosite la fundatii si pavaje


piatra sparta - pietre cu muchii ascutite (vii) cu dimensiuni de 8- 120 mm, cu urmatoarele sorturi: - savura 0 - 8 mm - macadam

- split 8 - 40 mm- macadam

- piatra sparta 40 - 60 mm-macadam

- piatra sparta mare (rassel) 60 - 90 mm - la fundatii si betoane de rezistenta


criblura - Se foloseste la mixturi asfaltice si la betoane de ciment pentru imbracamintile drumurilor modernizate, precum si la reparatiile si intretinerea acestor drumuri (covoare asfaltice, tratamente superficiale).


piatra fasonata - pavele normale, calupuri, pavele abnorme si borduri.filerul - este o pulbere minerala extrem de fina (0,007 mm), care imbunatateste plasticitatea bitumului si intarzie imbatranirea.Se foloseste la mixturi asfaltice pentru stabilizarea bitumului.Lianti minerali

Utilizari:

argila - amestecata cu pietris poate fi folosita la astuparea gropilor sau pentru imbunatatirea drumurilor de pamant.

varul - folosit ca filer in suspensia de bitum filerizat

cimentul portland - se foloseste la obtinerea betonului de ciment utilizat la imbracaminti, la poduri, la reparatii, la materiale prefabricate etc.

LIANTI BITUMINOSI (ORGANICI)


Principalii lianti organici folositi la drumuri sunt:


bitumul neparafinos pentru drumuri - se foloseste la covoare asfaltice, tratamente etc.


bitumul neparafinos pentru constructii - se foloseste la izolari hidrofuge, sape, reparatii etc


bitumul parafinos - are 4 % parafina, se foloseste la tratamente si asfalt turnat


bitumul inmuiat (fluxat) - bitum cald + white spirit- se foloseste la tratamente superficiale


bitumul subtiat (taiat) - bitum + benzina, motorina - se foloseste la izolatii, amorsari, liant la mixturi asfaltice. Se mai numesc si bitumuri de cupaj (cut-back).


emulsia bituminoasa - particule foarte mici de bitum + apa + emulgator - se foloseste la badijonari, plombari, mixturi asfaltice.Emulsiile obisnuite sunt constituite din 50-60% bitum, 1-2% emulgator si restul apa. Ele se pot dilua cu apa in orice proportie. Pentru a impiedica sedimentarea lor, dupa un repaus mai indelungat, emulsiile trebuie agitate.

La punerea in opera, emulsiile se rup; globulele de bitum se unesc si formeaza o pelicula continua pe suprafata agregatului sau a soselei. Emulsia poate fi cu rupere rapida sau lenta.

Cele cu rupere rapida se folosesc pentru stropiri si bitumarea criblurilor.

Cele stabile sau cu rupere lenta se folosesc la prepararea mixturilor si betoanelor asfaltice.

Calitatea emulsiilor se recunoaste dupa gradul de raspandire a particulelor de bitum, adica sa nu aiba cocoloase de bitum, iar culoarea sa fie cafenie.


suspensia de bitum filerizat in apa = dispersie mai putin fina de bitum in lapte de var.

Se foloseste la confectionarea mortarelor asfaltice la rece, la amorsari, la innobilarea agregatelor locale.


bitumuri cu adaosuri - ca adaosuri se folosesc cauciucul, diversi polimeri, gudronul.MATERIALE COMPLEXE SI PREFABRICATE


Mortare si betoane hidraulice


Mortarul este un amestec de liant, apa si agregat marunt (nisip), care se intareste in timp. Liantul poate fi var, ciment sau ipsos.

Se foloseste la tencuieli si zidarii.

Betonul este un amestec de ciment portland, apa si agregate cu granulatii diferite (pietris, nisip, piatra sparta), care se intareste in timp.

Se foloseste la imbracaminti din beton de ciment, la constructia podurilor, la fundatii, a cladirilor etc.

Betonul folosit la drumuri trebuie sa indeplineasca anumite conditii, pentru a reduce la minim deteriorarile din inghet-dezghet si rezultate din aplicarea materialelor antigelive. Astfel:

continutul minim de ciment: 350 kg/mc;

raportul apa/ciment: 0,44;

agregatele sa fie sanatoase, curate, durabile si bine calibrate. Pentru a obtine rezistente bune la derapaj, continutul in siliciu al granulelor mici (nisip) trebuie sa fie cel putin 35%;

dozajul si malaxarea sa se faca in mod corespunzator;

punerea in opera sa respecte toate prescriptiile tehnice.

perioada de uscare sa fie suficientaPrefabricate din beton

Grinzile si dalele prefabricate pentru podete - se folosesc la realizarea suprastructurilor

Tuburi din beton simplu, beton armat sau precomprimat - se folosesc la podete tubulare

Borduri din beton - se folosesc la incadrarea partii carosabile

Parapete, indicatoare, borne etc


Text Box: 
Geogrila 
Membrane si geogrile


Geotextile – se folosesc pentru stabilizarea pantelor si protectia lor impotriva eroziunii, ca substrat pentru pietris etc. pentru combaterea avansarii fisurilor la suprafata unui strat de beton bituminos

Geomembrane - se folosesc la etansari

Geogrile – se folosesc la ranforsari

MIXTURI ASFALTICE


Mixturile asfaltice se prepara in instalatii speciale, avand dispozitive de predozare, uscare, dozare a agregatelor naturale si a liantului, precum si dispozitivul de malaxare fortata a agregatelor cu liantul.


Ele pot fi realizate la cald sau la rece.

la cald = agregatele si bitumul se amesteca la temperaturi de peste 150 0C, iar punerea in opera se face de asemenea la temperaturi ridicate (peste 100 0C)

la rece = pentru aglomerarea agregatelor se foloseste emulsie bituminoasa, subif sau bitum taiat, adica lianti bituminosi utilizati la rece, iar punerea in opera se face de asemenea la temperatura mediului ambiant (peste +5 0C)


Tipurile de mixturi asfaltice produse la noi in tara pot fi grupate astfel:

Betonul asfaltic = amestec omogen de agregat mare (split, criblura, pietris ciuruit) + agregat mic (nisip natural sau de concasaj) + filer + bitum

Se foloseste in mod special pentru realizarea imbracamintilor bituminoase grele (permanente) pe drumuri cu trafic intens.

Asfaltul turnat - dur = criblura 3..8 si 8..16 mm+ nisip +filer + bitum dur D 40/50

- obisnuit = nisip grauntos 3..7 mm+ nisip+filer+ bitum dur D 40/50

Se executa numai la cald, se pune in opera prin asternere si nivelare, fara sa necesite compactare.


Mortarul asfaltic = nisip + filer + bitum


Anrobatele bituminoase = amestecuri de agregate naturale (balast, pietris, nisip, neconcasate sau concasate) si filer, aglomerate cu bitum

Se utilizeaza de obicei pentru imbracaminti bituminoase usoare sau a straturilor de baza. Exista o mare varietate de tipuri si pot fi executate la cald sau la rece.


In timp se produce, sub circulatia vehiculelor, un fenomen special numit asfaltizare.

La aceasta contribuie si cilindrarea, care reduce la minimum golurile dintre agregate.

Dozajul de bitum este foarte important; daca este prea putin, amestecul devine sfaramicios, iar daca bitumul este in exces, este prea moale si apar valuriri.


In afara acestor tipuri principale, se mai folosesc la drumuri niste mortare speciale, numite masticuri sau chituri bituminoase, care servesc la astuparea sau colmatarea rosturilor sau fisurilor la pavaje, imbracaminti asfaltice sau de beton.Masticul bituminos contine: 40% bitum tip D, 8% deseuri de cauciuc cu particule de maxim 1 mm, 4% fibre textile, 48% praf de azbest.


ELEMENTE CARACTERISTICE ALE DRUMULUI


INFRASTRUCTURA

 

SUPRASTRUCTURA

 


Infrastructura drumului = toate lucrarile menite sa invinga dificultatile impuse de relief : lucrari de terasamente, lucrari de aparare- consolidare, lucrari de arta.


Suprastructura drumului = toate lucrarile realizate pentru asigurarea unei suprafete de rulare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort.


Suprastructura preia solicitarile din circulatie si le transmite infrastructurii prin patul drumului. Este formata din :


Parte carosabila + acostamente = platforma

Fasii laterale care marginesc partea carosabila

 
Sistem rutier din mai multe straturi

 • Fundatie
 • Strat de baza
 • imbracaminte
 
                                                                                            PROFILUL LONGITUDINALProfilul longitudinal sau in lung este sectiunea verticala efectuata prin axa caii de comunicatie realizata pe baza planului de situatie.


Profilul in lung cuprinde:


linia terenului ( linia neagra) = forma terenului. Este o linie neregulata, cu franturi dese.


linia proiectata ( linia rosie) = forma axei caii desfasurata pe un plan vertical. Este o linie bine definita, formata din

sectoare drepte numite paliere si

sectoare inclinate, numite declivitati:


rampe panteLa drumuri declivitatea se exprima in procente %, iar la calea ferata in promile %o

Punctele in care linia rosie isi schimba directia = schimbari de declivitate.

Distanta dintre doua schimbari de declivitate succesive = pas de proiectare.

Trecerea de la o declivitate la alta se face prin racordari verticale, curbilinii, concave sau convexe.


diferenta de nivel in axa se numeste cota de executie

= cota proiect – cota teren


Daca cota de executie este pozitiva, drumul este in rambleu sau umplutura, iar daca este negativa, drumul este in debleu sau sapatura


cota proiectului


cota terenului


distanta dintre profilele pichetate


indicativul pichetilor


indicarea schematica a aliniamentelor si curbelor ( cu inscrierea caracteristicilor)


kilometrii, hectometrii si reperele


La aceeasi scara deformata, se reprezinta schematic lucrarile de arta ( poduri, podete, ziduri de sprijin etc.)

                        


PROFILUL LONGITUDINAL


Este sectiunea verticala efectuata prin axa caii de comunicatie ( drum sau cale ferata).                  PROFILUL TRANSVERSAL

Reprezinta sectiunea intr-un punct caracteristic al drumului proiectat, efectuata cu un plan vertical perpendicular pe axa traseului.

Dupa pozitia platformei fata de terenul natural, profilul transversal poate fi:

in rambleu (umplutura) – linia rosie se afla deasupra terenului natural

in debleu (sapatura) – linia rosie se afla sub terenul natural

mixt – platforma este partial in sapatura, partial in umplutura

Profilul transversal tip se deseneaza la scara 1:50 si cuprinde toate amanuntele de executare a elementelor soselei :


Partea carosabila

– este destinata circulatiei vehiculelor, are o structura realizata din mai multe straturi, formand sistemul rutier. Este inclinata in sens transversal cu 1,5% - 3 %.

Acostamentele

- sunt fasii laterale , consolidate sau nu, care incadreaza partea carosabila. Sunt inclinate in sens transversal cu 4 – 6 %

Taluzurile

- sunt suprafete inclinate ale terasamentelor. Inclinarea lor este data de inaltime, natura pamantului, regim hidrologic. In general, pentru ramblee, este 1: 1,5, iar pentru deblee 1:1.Pentru cresterea stabilitatii se recomanda folosirea banchetelor de siguranta sau a bermelor.

Dispozitive de scurgere a apelor

- sunt necesare pentru colectarea si indepartarea apelor de suprafata. Acestea sunt constituite din santuri si rigole. La drumuri de coasta se amenajeaza santuri de garda in lungul caii, atat la debleu cat si la rambleu.

Ampriza drumului

- fasia delimitata de picioarele taluzurilor la rambleu, respectiv crestele taluzurilor la debleu.
                  SUPRASTRUCTURA CAII FERATE

SINE

sunt partea cea mai importanta a

suprastructurii,care au rolul de a suporta

sarcinile date de rotile vehiculelor de cale

ferata si de a oferi acestora o cale neteda

pe care sa circule.


MATERIAL MARUNT DE CALE

Este materialul care serveste la legarea

sinelor intre ele si la prinderea

sinelor de traverse:

eclise

buloane

inele resort

tirfoane

placi suport

clesti (calareti)

placute de neopren

dispozitive contra fugirii sinelor

dispozitive contra deripariiTRAVERSE

Au rolul de atransmite sarcinile primite de

la sine si de  a asigura cadrul de rulare

al vehiculelor feroviare. Pot fi din beton,

metal sau lemn.


PRISMA DE BALAST


Este stratul sustinator si repartizator al sarcinilor de la traverse la platforma caii.

Asigura elasticitate, scurgerea apelor,

fixarea cadrului sine – traverse, permite

intretinerea caii.


III.           ACTIVITATI PENTRU ELEVI


La sfarsitul acestui modul veti putea :

defini ce sunt caile de comunicatie

clasifica tipurile de cai de comunicatie

enumera materialele folosite la drumuri

clasifica tipurile de cai ferate

identifica elementele suprastructurii caii ferate

defini si clasifica lucrarile de arta

identifica partile componente ale podurilor

enumera elementele tunelului

identifica si preciza rolul elementelor componente ale suprastructurii drumurilor si cailor ferate

recunoaste elementele profilului longitudinal

enumera conditiile de alegere a liniei rosii

identifica elementele traseului

caracteriza elementele curbei

recunoaste tipurile de profile transversale

identifica elementele profilului transversal tip

organiza lucrul in echipa

culege date din diverse surse

comunica eficient

face o autoevaluare corecta


Tot la finalul modulului veti avea un portofoliu cu un continut divers, care va va ajuta sa utilizati si sa prelucrati cat mai eficient datele primite din jurul vostru.


! ATENTIE !


Portofoliul elevului va contine:CE

DE CE

fisele de organizare a lucrului in echipa

pentru organizarea eficienta a muncii, nu doar in acest modul ci in orice situatie.


fisa de descriere a activitatii

pentru evaluare si autoevaluare, pentru aprecierea muncii fiecaruia


fisa de protectie a muncii

pentru a evita accidentele atat in prezent, cat si in viitor


exercitiile realizate in cadrul modulului de instruire practica si a celui de practica comasata


pentru a dobandi competentele de specialitate si unele abilitati care sa va ofere mai multe sanse la angajare, precum si cunostintele necesare practicarii meseriei.

Glosar de termeni tehnic

Pentru a va imbogati vocabularul de specialitate s


Fisa de observatie la instruire practica

Pentru a avea detalii despre diverse lucrari practice.

fisa de progres scolar
Pentru a urmari la ce nivel suntem, ce trebuie facut pentru a obtine rezultatele cele mai bune
FISA DE DESCRIERE A ACTIVITATIINumele elevului ……………………………………………………                           Clasa ……………..


Data inceperii unitatii de competenta ……………………………….. .Data promovarii unitatii de competenta………………………………..

Bifeaza exercitiile rezolvate,

pentru ca sa stii daca le-ai rezolvat pe toate! ! !

 

CAI DE COMUNICATIE

 


COMPETENTA


EXERCITIUL


SUBIECT/OBIECTIV


REZOLVATU.C. : LUCRUL IN ECHIPA


C2


1


Analizarea drumurilorU.C. : TIPURI DE CAI DE COMUNICATIE


C1,C2,C3,C4C2


C3, C4

1, 2, 3

Clasificarea cailor de comunicatie4, 5, 6

Materiale pentru drumuri8, 9, 10,11,12

Suprastructura cailor ferate

Lucrari de artaU.C.: TRASEE PENTRU CAI DE COMUNICATIE


C3


7


Elementele liniei rosii
UNITATE PROMOVATA CU SUCCES


Semnatura candidatuluiData


______

Semnatura evaluatorului

__________ ______ ____


FISA DE OBSERVATIE


INSTRUIRE PRACTICAData

Locul de desfasurare

Lucrarea

Obs.Soseaua


km…………………


( descriere, probleme aparute, mod de intretinere etc)

(EXEMPLU

Pregatirea mixturii……………..

Pregatirea suprafetei………………

Asternerea mixturii……………….. )

Podul


km


( descriere, probleme aparute, mod de intretinere etc)
Linia de cale ferata


km………………


( descriere, probleme aparute, mod de intretinere etc)Text Box: Pe parcursul practicii, elevii vor completa fise de observatie pentru toate lucrarile pe care le vor vedea sau executa. Acestea vor fi cuprinse in portofoliu, urmand a fi evaluate prin realizarea unui referat detaliat , pe baza observatiilor facute.
FISA DE ORGANIZARE A LUCRULUI IN ECHIPASarcina grupului


Membrii echipei


Etape de lucru


Materiale, echipamente, instrumente de care avem nevoie


CE FAC EUData/Ora inceperii: Data/Ora finalizarii:

Unde are loc activitatea ……………………………………………………………………..


Confirm faptul ca elevii au avut discutii privind sarcina de mai sus si:

s-au asigurat ca au inteles obiectivele

au stabilit ceea ce trebuie facut

au sugerat modalitati prin care pot ajuta la indeplinirea sarcinii

s-au asigurat ca au inteles cu claritate responsabilitatile care le revin si modul de organizare a activitatii


Evaluator Data:


EXERCITIUL 1        


  Constituiti un grup de patru persoane. Vizitati strazile din jurul locuintei fiecaruia dintre voi. Desenati o schita cu amplasarea locuintelor si stabiliti ce tip de staazi sunt. Descrieti - le dupa:

a)     Imbracaminte

b)     Numarul de benzi de circulatie

c)      Latime (masurati –o cu ruleta)

d)     DeclivitateActivitatea: pe grupe

Durata: patru zile

Evaluare: referat

EXERCITIUL 2

Completeaza textul:

DRUMURILE PUBLICE pot fi : judetene, , comunale si

Dupa .. drumurile sunt de pamant, ., asfaltate si din de ciment.

CALEA FERATA = complex de lucrari ingineresti, in componenta caruia se disting constructii si instalatii diverse, cu volum si raspandire foarte mari:


liniile ferate, cu dezvoltarile necesare pentru trenurilor

lucrari . : poduri, podete, viaducte, tuneluri

constructii necesare deservirii traficului de calatori: .

instalatii pentru : sisteme de automatizare si telecomunicatii

constructii si instalatii necesare activitatii . a materialului rulant


Activitatea : individual

Durata: 30 min

Evaluare: in perechi, cu colegul de banca. Acesta va bifa raspunsurile corecte.


EXERCITIUL 3

Scrie un eseu structurat despre lucrari de arta urmarind ideile directoare:

1.     tipuri

2.     definitie

3.     clasificare

4.     descriere a unui pod cunoscut


Activitatea : individual, tema pentru acasa


Evaluare: sustinere in fata clasei. Dezbatere cu toata clasa.


EXERCITIUL 4


Incercuieste raspunsul corect:

1.     Betonul este:

a.     amestec de ciment, apa si agregat marunt

b.     amestec de ciment, apa si agregate de granulatii diferite

c.      amestec de ciment, apa si bitum

2.     Mixturile asfaltice se pun in opera:

a.     la cald

b.     la rece

c.      la cald sau la rece

3.     Elementele prefabricate se fabrica:

a.     in ateliere sau fabrici

b.     la fata locului


Activitatea : individual

Durata: 15 min

Evaluare: in perechi, cu colegul de banca. Acesta va bifa raspunsurile corecte.

EXERCITIUL 5


Completeaza textul:


Mixturile . se prepara in . speciale, prevazute cu dispozitive de , uscare, dozare a si a liantului si ..de malaxare a agregatelor cu liantul.


Activitatea : individual

Durata: 15 min

Evaluare: in perechi, cu colegul de banca. Acesta va bifa raspunsurile corecte.EXERCITIUL 6


Recunosti mixturile asfaltice ?

 1. agregat mare + agregat mic + filer + bitum =
 2. nisip + filer + bitum =
 3. criblura + nisip + filer + bitum =
 4. agregate naturale + bitum =corect

incorect

abcd

Activitatea : individuala

Durata: 10 min

Evaluare: autoevaluareEXERCITIUL 7


Enumerati 4 conditii de alegere a liniei rosii. Justificati raspunsurile.


Activitatea : pe grupe

Durata: 50 min

Dezbatere - discutie in plen. Grupele completeaza fiecare o plansa cu raspunsuri, pe care le afiseaza si le prezinta. Punctajele se dau in functie de:

corectitudinea raspunsurilor

viteza de lucru

comportamentul echipei

prezentare

aspectul plansei

EXERCITIUL 8

Incercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect.

1. Suprastructura caii ferate este alcatuita din :

a) sine si traverse;

b) prisma de balast,sine,aparate de cale si fundatie;

c)sine,traverse,materialul marunt de cale,prisma de balast si aparate de cale;

d) sine,traverse si balast;

2. Cand fundatiile zidurilor drepte ale unui tunel pot transmite in bune conditii incercarile la terenul de fundatie radierul este :

a) de protectie;

b) de rezistenta;

c) de protectie si rezistenta;

d) de umplutura

3 Parapetele podurilor se compun din :

a) mana curenta, zabrele si stalpi ( montanti );

b) grinzi si zabrele;

c) grinzi, imprejmuire si zabrele;

Activitatea : individuala

Durata: 15 min

Evaluare: in perechi alese la intamplare.


EXERCITIUL 9

Citeste cu atentie enunturile de mai jos. Scrie A daca afirmatia este adevarata sau litera F daca afirmatia nu este adevarata.


1. Schimbatoarele , traversarile si bretelele sunt aparate de cale care realizeaza ramificarea liniilor de cale ferata.

2. Radierul reprezinta o fundatie directa turnata intr-o incinta excavata in prealabil.

3. Masa rotunjita exprimata in kilograme reprezinta tipul sinei.

4. Tablierul reprezinta structura de rezistenta a caii si cuprinde ansamblul elementelor de constructie ( grinzi principale, antretoaze, lonjeroane).

5. Portalurile leaga transeele de acces si impiedica surparile de teren din tunel.


1

2

3

4

5


corect


incorect
Activitatea : individuala

Durata: 25 min

Evaluare: in perechi, cu colegul de banca

Discutie cu toata clasa pentru analizarea raspunsurilor la fiecare afirmatie in parte, cu justificari.


EXERCITIUL 10

Completeaza glosarul de termeni tehnici la sfarsitul fiecarei ore.


Activitatea : individuala

Durata: 10 min , la sfarsitul fiecarei ore

Evaluare: in portofoliu. Se va cere un numar minim de cuvinte, putand fi trecuti si termeni de specialitate care nu au fost prezentati in clasa. Se vor cauta termeni noi pe Internet ( www.google.ro) si in carti de specialitate.


EXERCITIUL 11Acest exercitiu are mai multe variante, pentru grade diferite de dificultate (variantele 1,2 si 3), precum si varianta pe calculator ( in laboratorul AEL) , pe fisa de lucru sau ca activitate in grup.


Varianta AEL: trageti casutele cu denumiri peste elementele corespunzatoare.

Varianta fisa de lucru: legati cu sageti casutele cu denumiri de elementele corespunzatoare.

Varianta activitate in grup: fiecare grupa primeste cartonase si o plansa cu imaginea data. Grupul completeaza cartonasele cu denumirile de rigoare, aplicandu-le peste elementele corespunzatoare.


Pentru imaginea din figura sa se dispuna denumirea elementelor pe elementele propriu – zise.Varianta 1


ciuperca

 

Placa suport

 

sina

 bulon

 

calaret

 

traversa

 

tirfon

 

talpa

 Varianta 2ciuperca

 

traversa

 

talpa

 
     

placa

 
 
Varianta 3
EXERCITIUL 12

Caracterizati podurile din imagini,cu ajutorul urmatoarelor cuvinte:

Tablier, pila, culei, parapet, infrastructura,zidarie, structura metalica, cale sus


Activitatea : eseu realizat individual

Durata: 45 min

Evaluare: prezentare in fata clasei; dezbatere


IV SOLUTII     


EXERCITIUL 2

DRUMURILE PUBLICE pot fi : judetene, nationale., comunale si autostrazi

Dupa imbracaminte drumurile sunt de pamant, impietruite., asfaltate si din beton de ciment.

CALEA FERATA = complex de lucrari ingineresti, in componenta caruia se disting constructii si instalatii diverse, cu volum si raspandire foarte mari:

liniile ferate, cu dezvoltarile necesare pentru circulatia si formarea trenurilor

lucrari de arta : poduri, podete, viaducte, tuneluri

constructii necesare deservirii traficului de calatori: gari, peroane, depozite

instalatii pentru dirijarea si supravegherea circulatiei: sisteme de automatizare si telecomunicatii

constructii si instalatii necesare activitatii de intretinere si reparatie a materialului rulant

EXERCITIUL 4

1 b, 2 c, 3 a


EXERCITIUL 5

Mixturile asfaltice se prepara in instalatii speciale, prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, dozare a agregatelor si a liantului si dispozitive de malaxare fortata a agregatelor cu liantul.


EXERCITIUL 6

A Betonul asfaltic; b Mortarul asfaltic ; c Asfaltul turnat; d Anrobatele bituminoase


EXERCITIUL 8


1. c 2.c 3.a

EXERCITIUL 9


1

2

3

4

5

A

F

A

A

AEXERCITIUL 11


bulon

 

tirfon

 

sina

 

calaret

 

traversa

 

Placa suport

 

ciuperca

 
BIBLIOGRAFIE1. Dorobantu S., Negoescu E., si colectivul - Utilajul si tehnologia lucrarilor de cai de comunicatii - manual pentru clasa a X-a si a XI-a, licee industriale cu profil de constructii si scoli profesionale, EDP Bucuresti, 1995


2. Iliescu M., Chira C. - Cai de comunicatie – Universitatea Tehnica Cluj Napoca, 1993


3. Radu P. I., Negoescu E., Ionescu P. - Poduri din beton armat - EDP, Bucuresti, 1981


4. Burtan T., Constantinescu D., Disli N. - Suprastructura cailor ferate - Ministerul Cailor Ferate, Centrul de documentare si publicatii tehnice, 1965


5. Iliescu M. - Geosintetice - Editira Dacia, Cluj Napoca, 1994


6. Prundeanu D., Margineanu R., Sirbu V. - Desen tehnic de constructii - manual pentru clasa a X-a si a XI-a, licee industriale cu profil de constructii, EDP Bucuresti, 1994


7. Sarbu V. - Desen de constructii, desen geometric si proiectiv - manual pentru clasa a IX-a, licee industriale si anul I, scoli profesionale cu profil de constructii, EDP Bucuresti, 1995


8. Gagea L., Iacobescu V. - Cartografie ( desen cartografic) - manual pentru clasele a IX-a si a X-a licee industriale si anul I scoli postliceale, EDP, Bucuresti, 1993


9. Maciuca V., Barzescu M. - Materiale de constructii - manual pentru clasa a IX-a, licee industriale cu profil de constructii, EDP, Bucuresti, 1994


10. *** - Colectia de reviste 'Drumuri si poduri' - 2003 - 2005


11. www.google.comDocument Info


Accesari: 781
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )